Tüketim OptimizasyonuEn temiz enerji tasarruf edilen enerjidir, Tasarruf edilen enerji ise en ucuz enerjidir...

 

Tüketim optimizasyonu sadece sanayi ve ticarethane katılımcıları için değil, mesken ve toplu konut gibi yoğun enerji tüketimi yapan diğer katılımcılar için de geçerlidir. Platformlarımız, enerji kullanımınızı analiz ederek gerekli optimizasyon önerilerini sunar. Böylece, sadece bütçenize katkı sağlamakla kalmaz, çevreye katkı sağlayarak karbon ayak izinizi de küçültür.

Tüketim tarafını da bir piyasa katılımcısı gibi gören gelişmiş altyapılara sahip ülkelerde, güvenilir yedek üretim kapasitesi %10 seviyelerine kadar inmektedir. Bunun sonucunda, buradaki üretim tesislerinin yıllık kapasite kullanım oranları daha yüksek seviyelere ulaşmakta ve yapılan yatırımların geri dönüş süreleri ise kısalmaktadır. Nihayetinde, gereksiz yatırım masrafı ve kaynak israfı olmadığı gibi, enerji yatırım projeleri daha rantabl olmaktadır.

Konforunuzdan hiçbir ödün vermeden tasarruf yapmak artık EDSM ile mümkün...

Türkiye’de, toplam elektrik üretim kapasitesi 90.000 MW’a yaklaşmış ve artmaya devam etmektedir. Buna rağmen, klimatizasyon ve diğer dönemsel pik tüketimleri sebebiyle tüketim değerleri 40.000 MW seviyelerine geldiğinde bile bazı bölgesel tedarik sorunları yaşanmaktadır.

Kritik yük seviyelerine gelindiğinde, o an için altyapıyı geliştirebilecek veya kuvvetlendirebilecek bir imkan olmadığına göre yapılacak iki şey vardır. Bunlardan ilki yük tevzi merkezlerinin talimatları doğrultusunda kontrollü olarak yük atmak (2017’lerin enerji dünyasında bu yöntem, medeni bir sistem yönetimi olmaktan uzaktır), diğeri ise kritik yük eşiğine gelindiğinde, piyasadaki tüketim tarafı katılımcılarının rızası ve ayırdıkları kapasite oranında bu yüklerin kontrollü ve ticari olarak sistemden atılması yöntemidir. Aynı piyasa yapısı içerisinde sistem, üretici tarafında olduğu gibi tüketici tarafında da, birtakım ticari fırsatlar sunularak disipline edilmektedir.

 

 Unutmayınız ki, başta evlerde ve ticarethanelerde olmak üzere, kullanılan elektrikli aletlerin arızalarının en büyük nedenleri; elektriğin kalitesinin sistem gerilim ve frekanslarında standardın dışına çıkması ve meydana gelen elektriksel kirliliktir. Bu sebeplerden tüketim optimizasyonu konusu, gelişen enerji piyasaları ve artan elektrik tüketimi göz önüne alındığında her bireyin ortak sorumluluğudur.

Dünyada gittikçe kullanımı artan ve önümüzdeki beş yıl içerisinde teknolojisinin ve fiyat avantajlarının getirdiği kolaylıklar nedeniyle daha da yaygınlaşacak olan, küçük ve orta ölçekli yenilenebilir enerji üretim tesisleri ile bataryalar, tüketici tarafında yaşanan plansız tüketimler kadar elektrik şebekelerine de olumsuz etkide bulunacaktır. Modern dünyanın meydana getirdiği bu sorunun çözümü de yine tüketici ve üreten - tüketicinin (prosumer) verilerinin dijitalleşmesi ve IoT teknolojileri ile uzaktan merkezi yönetilmesi ile mümkündür. EDSM ile bu kolay, hızlı ve taraflar için efektiftir.

EDSM Enerji Optimizasyon Döngüsü ve Olası Kazançlar

       

EDSM, sadece elektrik piyasasındaki kısa dönemli (gün öncesi, gün içi vs.) hareketleri takip ederek tüketim optimizasyonları konusunda sizlere pozisyon aldırmakla kalmaz, hava durumu tahminlerini de sürekli güncelleyip yeni senaryolar oluşturarak küçük ölçekli üretim tesislerinizin plan dahilinde üretim yapmasını sağlar ve bunu akıllı ev/ofis/bina gibi sistemlerle destekleyerek işletme optimizasyonunu gerçekleştirir.

Doğru Araçlar ile verilerinizi oluşturun ve entegre edin...

Doğru araçlar olmadan tesis optimizasyonu yaklaşımında tutarsızlıklar ortaya çıkar. Geliştirdiğimiz yazılımlar ve diğer hizmetlerimiz sayesinde portföyünüz için derin analizler elde edilir. Enerji uzmanlarımızın özel tavsiyeleri ile kapasite/üretim/maliyet odaklı özelleştirmeyi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu hizmetlerle, işletmeniz için en iyi uygulamaların ölçeklenmesi mümkündür.

Parçalanmış enerji verileri, iletişim arızaları ve işlevler arasındaki zayıf veri alışverişi karar alma ve iş hedeflerini başarmaya engel olmaktadır. Farklı departmanlar veya tesisler, enerji kullanımı ile ilgili herhangi bir görünürlüğe sahip değillerse, performanstaki tutarsızlık iş verimliliğini olumsuz etkiler. Buna çözüm bulmak ve enerji konusunda doğru bilgiler edinmek için tek ve entegre bir kaynağa ihtiyacınız bulunmaktadır. Platformlarımız, farklı tesislerinizin göreceli performansını kıyaslamanıza, işlevler arasında enerji maliyetlerinin aynı dilde konuşmasına ve ekiplerinizi daha etkin bir çalışmaya yönlendirmenize olanak tanır.

Tesis Optimizasyonunun Tahmin Hizmetinden yararlanın...

Ekibinizin ve tesisinizin enerji verimliliğini artırmanız mümkün. Sistemimiz, tesislerinizin ve çalışanlarınızın davranışları doğrultusunda bir maliyet analizi yapar. Kullandığı finansal ölçümler ile, optimizasyon için öncelik sıralaması oluşturur ve kazanımlarınızın sabit kalmasını sağlar.

Uzmanlarımız ile temasa geçmek ister misiniz?