Kurumsal Sürdürülebilirlik

Amacımız;
Kurumsal yapımızın, hizmet ve ürünlerimizin sürdürülebilir bir geleceğe taşınmasıdır.

EDSM, kurumsal sorumluluk ve çevreye saygılı olmayı taahhüt etmektedir. Enerjinin kullanım biçimini verimlilik odağında etkileyerek, karbon ayak izinin azaltılması ve kurumsal  daha sürdürülebilir bir iş döngüsü kurmayı hedefleyen iş modelimiz aracılığıyla, gelecek nesiller için dünyayı sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz.

EDSM`nin sürdürülebilirlik anlayışı şu noktalarda toplanmıştır;

   > Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği çözümleri sunmak,

   > Enerji kullanımında bilinci artırmak ve en iyi uygulamalarını yapmak,

   > Kurumsal atık kontrolü ve azaltımını sağlamak,

   > Sürdürülebilirlik anlayışına çalışanların katılımını sağlamak,

   > Sosyal sorumluluk gereği katkıda bulunmak, 

Şirketimiz içerisinde teşkil edilen Sürdürülebilirlik Komitesi, odak alanlarımızda planlama ve ilerlemeyi kontrol etmek üzere her ay periyodik olarak toplanmaktadır.