Gizlilik Politikamız

EDSM ve beraber çalıştığı üçüncü Taraflar beraberce; 

Hizmet verdiği tüm birey, şirket, kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinde görevlendireceği/yetkilendireceği çalışanları/gözetimi altında görev yapacak kişiler, hizmet verilen süre boyunca ve sonrasında, hizmet ve ürünler kapsamında yaptığı çalışmalarla ilgili olarak ve bu çalışmalar sırasında edindiği, gizli nitelikte olsun veya olmasın hiçbir bilgiyi Hizmet Alanın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü şahıs gerçek ve/veya tüzel kişilere açıklamayacaktır.

EDSM, aksi halde, hizmet alanın uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. Hizmet Alan hakkında kamuya açık nitelik arz eden bilgilerle hizmete konu işin ifası sırasında işin niteliği gereği ifşa edilmesi gereken bilgiler bu hükümden müstesnadır.

EDSM tarafından hazırlanan/sunulan ve Hizmet Alan`a teslim edilen tüm raporların kullanım ve muhafaza hakkı Hizmet Alan’a ait olup, yürürlükte bulunan fikri mülkiyet mevzuatı kapsamındadır.