Enerji Maliyet Yönetimi 

Elektriğin diğer emtialardan en büyük farkı, kullanıcılara anlık mertebede kesintisiz, kısıntısız, belli bir standart ve kalitede ulaştırılması zorunluluğunun olmasıdır...

Mevcut piyasada arz-talep yönetimi sadece arz tarafından sağlanmaktadır. Ancak son yıllarda sayısı hızla artan çok sayıdaki küçük ve orta ölçekli elektrik tüketicisi, dengesizliklerin de artmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle sistem operatörleri, talep tarafından da destek almak zorunda kalmaktadır.

Bu “talep katılımı” ile birlikte, aynı üretim tarafında olduğu gibi tüketim tarafını da ticari olarak disipline etmek amaçlanmaktadır. Sonuçta tüketimini plan ve programlı yapan serbest tüketici, piyasanın o dönemki şartları mertebesinde mükafatlandırılabilmektedir.

 

Her enerji tüketicisi bir piyasa katılımcısıdır...

Enerji maliyet yönetimi çözümlerimiz ile, tüketim kapasitesi ve tüketilecek enerjiyi kısa, orta ve uzun vadeli dönemler için analiz ederek, bu enerjinin en uygun süre ve en uygun piyasa şartlarında sağlam yapılı sözleşmelerle, tedarikçilerden elde edilmesini sağlıyoruz.

Dinamik ve karmaşık yapılı enerji piyasalarında (başta elektrik olmak üzere) alım/satım ve diğer işlemleri yürütmek pek kolay değildir ve uzman bir ekip ile iyi bir altyapı gerektirir.

Tüketici ise genellikle ana iş alanı bu olmayan veya buna konsantre olmayı efektif görmeyen taraftadır. İşte tam bu noktada EDSM platformları tüketiciyi, günümüz piyasalarına uygun bir “piyasa katılımcısı” olarak görür ve destek olarak onu yarının piyasalarına hazırlar. Maliyetlerin önemli bir kısmını oluşturan enerji tedariği tarafında ciddi tasarruflar sağlarken, daha ileri bir piyasa yapısı sayesinde tüketicinin, enerji sistem güvenliğine ve verimliliğine de eşsiz katkılarda bulunmasını sağlar.

EDSM iş modelinin esası, gelişmiş ve karmaşık yapılı elektrik piyasaları dolayısıyla, tüketiciyi her daim dinamik elektrik piyasaları hakkında bilgilendirmek ve olası risklere karşı izleme, değerlendirme, portföy/tüketim/risk yönetimi hizmetleri vermektir.

Tüm bu işlemleri online olarak, size özel tasarlanmış platformlarımızda istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden yapabilir, izleyebilir ve anında tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Ürünlerimize göz atın... 

Teknik kayıpları azaltarak, enerjiyi verimli kullanmak mümkün...

Sistemimizin odaklandığı konulardan biri de, özellikle çok sayıda aboneliği bulunan tüketici gruplarının aylık fatura hesaplamalarındaki olası hataların engellenmesidir. Bu çalışma, maliyet yönetiminin önemli bir diğer noktasını oluşturur.

Maliyet Yönetimi Çözümlerimiz, talep tarafı yönetimi ve enerji verimliliğini harmanlayarak, bunları nihai kullanıcının hizmetine sunmaya yöneliktir. Bu hizmetin başarılı olmasında ana sebep; sistem gerisinde bulunan birçok ilke, ölçüm, algoritma ve değerlendirmenin mükemmel bir uyumla çalışmasıdır.

Şartlar elverişli olduğu ölçüde kullanıcıların puant saatlerindeki tüketimleri gün içine yayılarak, şebekelerdeki teknik kayıplar azaltılır. Bu durum kullanıcıların fatura tutarlarına olumlu etki yapar. Böylece her iki tarafa da fayda sağlayan bu sistem, kullanıcıları, yakında uygulanmaya başlanacak olan “Demand Response” uygulamalarına da şimdiden hazırlar.

Tüketimlerini plan ve program dahilinde yapan tüketicilere yüksek değerler kazandıran çözümlerimiz, aynı zamanda sunduğumuz platformlar üzerinden ORAS adını verdiğimiz “Online Ters Müzayede Teknolojisi” ile tedarik maliyetini düşürmede etkin bir rekabet ortamı sağlar. Böylece kullanıcı bir teklif aldığında fiyatları ve şartları sistem üzerinden sunduğumuz raporlar ile doğrulama şansı elde eder. Ayrıca teklifleri karşılaştırarak kendisine en uygun olanı seçebilir.

Uzmanlarımız ile temasa geçmek ister misiniz?