EDSM Nedir?

 
 
 
 

EDSM temel olarak, kullanıcının tüketim kapasitesi ile tüketeceği enerjiyi kısa, orta ve uzun vadeli dönemler için analiz ederek bu enerjinin en uygun süre ve en uygun piyasa şartlarında, sağlam yapılı sözleşmelerle tedarikçilerden elde edilmesini sağlayan, aynı zamanda çözüm ve ürünleri ile tedarikçiler, üreticiler, üreten tüketiciler ve dağıtım şirketlerine hizmet sunan, birçok platforma entegre edilmiş teknolojilerden oluşan bir sistem bütünüdür.

 

Elektrik diğer emtialardan çok daha farklıdır...

Elektriğin diğer emtialardan en büyük farkı, kullanıcılara anlık mertebede kesintisiz, kısıntısız, belli bir standart ve kalitede ulaştırılması zorunluluğunun olmasıdır. Bu arz-talep dengesinde yönetim genellikle arz tarafından sağlanırken gelişen enerji piyasaları, donanım ve yazılım açısından gelişmiş akıllı altyapı sistemleri ve "yenilenebilir enerji kaynakları" faktörünün daha yaygın hale gelmesinin yarattığı dengesizlikler, sistem operatörlerini ve enerji piyasalarını talep tarafından da destek almaya zorlamaktadır. Burada ana hedef, üretim tarafında sağlanan disiplinin “talep” tarafında da sağlanabilmesidir. Tüketimini plan ve programlı yapan serbest tüketici, piyasanın o dönemki şartları mertebesinde mükafatlandırılabilmektedir.

Ancak bütün bunları gerçekleştirmek dinamik ve karmaşık yapılı enerji piyasalarında (başta elektrik olmak üzere) pek kolay değildir ve uzman bir ekip ile iyi bir altyapı gerektirir. Genellikle tüketici, ana iş alanı bu olmayan veya buna konsantre olmayı efektif görmeyen taraftadır. İşte tam bu noktada EDSM, tüketiciyi günümüz piyasalarına uygun bir “tüketim tarafı katılımcısı” olarak yönetir ve onu yarının piyasalarına hazır tutar. Sonuç olarak, enerji maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlarken, daha ileri bir piyasa yapısı sayesinde tüketicinin, enerji sistem güvenliğine ve verimliliğine de eşsiz katkılarda bulunmasını sağlar.


Enerji Piyasaları karmaşıktır ve sürekli izlenmesi gereklidir...

EDSM, gelişmiş ve karmaşık yapılı elektrik piyasaları dolayısıyla oluşan tüm bilgi ve verileri tüketicinin anlayabileceği şekilde raporlayarak her daim bilgilenmesini sağlar. Alınması beklenen risklere yönelik portföy, tüketim ve risk yönetimi hizmetleri sunar. Ayrıca çok sayıda aboneliği bulunan tüketici gruplarının aylık fatura hesaplamalarındaki olası hataları da engeller.

Sistem tüketiciyi bir piyasa katılımcısı gibi görür. Enerji verimliliği ve talep kontrolünü harmanlayarak tüketicinin hizmetine sunar. Sistemin başarılı olmasının ana sebebi sistem gerisinde bulunan birçok ilke, ölçüm, algoritma ve değerlendirmenin mükemmel bir uyumla çalışmasıdır. EDSM, şartlar elverdiği ölçüde kullanıcıların puant saatlerindeki tüketimlerini gün içine yayarak şebekelerdeki teknik kayıpları azaltır, enerji verimliliği sağlar ve kullanıcıların faturalarını azaltarak şebekenin her iki ucundaki tarafa da fayda sağlamış olur.

Kuzey Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde, EDSM benzeri talep tarafı yönetim sistemleri yıllardır uygulanmaktadır. Ülkemizde ilgili mevzuatların yürürlüğe girmesi, talep tarafı katılımının sistem güvenliği ve sürekliliği açısından büyük önem arz etmesi, tedarikçilerin sayısının artması ile EDSM bir gereklilik olarak devreye girmiştir.

Sonuç olarak EDSM sistemi, tüketimini plan ve program dahilinde yapan tüketiciye yüksek değerler kazandırdığı gibi, tedarikçi seçiminde tüketiciye, sürecin her aşamasında teknik destek verir.

Sizinle temasa geçmemizi ister misiniz?