BLOG

Sayıları hızla artan elektrikli sistemlerin en optimum miktarda ve zamanda çalışması veya durdurulması başlı başına bir mühendislik konusu olmuştur. Öyle ki, gelişmiş elektrik piyasaları gereği dün için saat 13 itibari ile en optimum ve marjinal nokta olan elektrik ertesi gün aynı saatte optimum olmayabilir ve zarar edebilirsiniz.

Devamı

Enerji sektöründe gerçek zamanlı bir üretim tüketim emtiası olması dolayısıyla, bazı öngörülemeyen "force - major" haller, arızai durumlar, tüketim tarafının üretime göre daha az sayıda zorunlulukları ve sorumlulukları, hava durumu ve ekonomik kırılganlıklara hızlı reaksiyonlar verebilmesi gibi bir takım ana sebeplerden dolayı uzun vadede tahminlemeler nispeten daha doğru olabilse de kısa vadedeki tahminlemelerde yanılgılar çok daha fazla olmaktadır.

Devamı

Avrupa Birliği'nde aşamalı olarak uygulanan Enerji İlişkili Ürünler Yönetmeliği karbondioksit salınımı ve enerji tüketimini küresel anlamda azaltmayı hedefliyor.

Devamı

Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos gibi milyarderler yenilenebilir enerji ile ilgili en büyük sorunun çözümü için 2 şirkete yatırım yapıyorlar.

Devamı

Elektrik Ticareti

11 Haz 2018

Ülkemizde gerek arz ve talepteki artış, gerekse serbestleşme ve toptan satış piyasalarının gelişimi açısından en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan elektrik enerjisi sektörü, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile yoğun bir reform süreci içerisine girmiş ve her geçen gün arzulanan yapıya uygun adımlar atılmıştır.

Devamı

Elektrik enerjisinin nihai tüketicilere emre-amade, güvenilir ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılmasında en önemli kriter arz-talep dengesinin gerçek zamanlı olarak aynı frekans ve gerilimde sağlanabiliyor olmasıdır. Bunu sağlarken uzun yıllardır başta elektrik enerjisi altyapılarının merkezileştirilmiş şekilde kurulu olması sebebiyle sadece üretim taraflarında, talebin büyüklüğüne bağlı olarak, sürekli aksiyon alınmakta, yetmediği bazı istisnai durumlarda da, ya kontrollü “arıza gezdirme” manipülasyonları yapılmakta ya da buna zaman kalınmadığı durumlarda da fider koruma rölelerinin devreye girmesi ve diğer bazı arızi hallerin yaşanması şeklinde durumlar vuku bulmaktaydı

Devamı

Talep Katılımı

11 Haz 2018

Talep Tarafı Yönetimi makalemizde, bu sistemin işlevsellik kazanabilmesi için talep tarafında gerekli ve yeterli bir katılımın da olmasından bahsetmiştik. Yani efektif bir talep tarafı yönetimi için etkin ve yeterli büyüklüklerde talep tarafında katılımların sağlanmış olması gerekir. Bu katılımın olması için doğaldır ki altyapısal tüm donanım ve yazılımların bir uçtan diğer uca (P2P) dört başı mamur şekilde tesis ve entegre edilmiş olması gereklidir.

Devamı

1973 yılında meydana gelen birinci petrol krizinin ardından enerjinin önemi tüm dünya ülkeleri tarafından daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bu tarihten sonra ülkeler enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve alternatif enerji kaynakları kullanma noktasında önemli adımlar atmış özellikle enerji ithal eden ülkeler enerjinin sürdürülebilir kullanımı adına çeşitli politika arayışları içine girmişlerdir.

Devamı

Ülkemizde elektrik piyasalarının 2001 yılındaki de-regülasyon süreçlerinin başlaması sonrasında ana görevli dağıtım şirketi TEDAŞ özelleştirilerek 20+1 bölgeye ayrıştırılmış ve artık özel şirketler tarafından dağıtım hizmetleri sağlanmaya başlanmıştır. Sürecin bir gereği olarak sonrasında dağıtım ve satış faaliyetleri tamamen birbirinden ayrılarak perakende satış firmaları faaliyete başlamıştır.

Devamı

Ucuz Elektrik

08 Haz 2018

Toplumların gelişme düzeylerine paralel olarak artan elektrik enerjisi tüketimleri artık sadece imalat ve ticaret yapan tüketicileri için değil, evsel tüketimler düzeyinde de ciddi maliyet kalemi oluşturmaktadır. Başta dağıtım hizmetleri ve bunun kalitesinden/sürekliliğinden kaynaklı olarak şunu çok net diyebiliriz ki elektrik pahalı bir emtiadır ve tasarrufu gerektirir.

Devamı